جمعه، 15 فروردین 1399
 
معرفی مسئول درآمد

نام: سعید

نام خانوادگی: آقایی

مدرک تحصیلی

 • فوق دیپلم حسابداری

سوابق کاری

 • امور قراردادها
 
شرح وظایف
 • پیگیری و وصول درآمدهای سازمان
 • اعلام گزارش وصولی سازمان
 • ثبت فیش های درآمد از طریق حسابداری
 • اخذ چکها به همکاران که اقساط می شوند
 • وصول چکها به همکاران در سررسید
 • پیکیری مطالبات سازمان با بابت اجاره و سرقفلی
 • تهیه و تنظیم صورتهای مالی
 • تهیه و تنظیم بودجه سازمان
 • تهیه و تنظیم تفریغ سازمان
 
سعید آقایی