جمعه، 14 آذر 1399
 
شرح وظایف

۱-نظارت و توجه به میزان عرضه محصولات فرآورده های کشاورزی میدان

۲- نظارت درخصوص تأمین میوه تره بار مرغوب و ارائه مناسب به شهروندان

۳-نظارت بر حسن اجرای نماد قرارداد بهره بردار اخذ عوارض ورودی میدان

۴- ابلاغ کلیه سیاستهای سازمان به غرفه داران

۵-نظارت بر حفظ و نگهداری و تعمیرات ساختمان ها(غرف) تأسیسات

۶-نظارت بر حسن اجرای نظم و انتظامات میدان از طریق واحد انتظامات

۷-نظارت بر رعایت بهداشت محیط میدان و غرف

۸-نظارت بر فعالیت غرفه داران و مغازه داران و نوع کاربری مشخص شده و تعری شده از سوی سازمان

۹-جلوگیری از سد معبر، و بساط دستفروشان سیار

۱۰- نظارت بر ارائه خدمات از قبیل رفت و رب، انتقال پسماند، فاضلاب، آبیاری فضای سبز و دفع آبهای سطحی

۱۱- نظارت بر رفع گره های ترافیکی و روان سازی ترافیک میدان

۱۲-.هماهنگی با اتحادیه در خصوص پرداخت مال الاجاره

۱۳-نظارت بر عرضه محصولات براساس نرخ تعیین شده

۱۴-رسیدگی به درخواستهای غرفه داران میدان و رفع مشکلات آنان