شنبه، 17 خرداد 1399
 
مدیر میدان مرکزی میوه و تره بار الغدیر

نام: محمود

نام خانوادگی: منجزی

مدرک تحصیلی

  • لیسانس حسابداری

سوابق اجرایی:

  • مسئول امورمالی سازمان ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اهواز

 

 
محمود منجزی