جمعه، 14 آذر 1399
 
معرفی معاون ساماندهی و برنامه ریزی مشاغل شهری

نام: بهروز

نام خانوادگی: شیری

سوابق تحصیلی:

کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری

سوابق اجرایی:

  •  مدیر سیستم های رایانه شهرداری منطقه ۱
  •  مدیر سیستم های رایانه شهرداری منطقه ۵
  •  سرپرست معاونت برنامه ریزی شهرداری منطقه ۵
  •  مسئول واحد انفورماتیک شهرداری اهواز
  •  مدیر دبیرخانه شهرداری اهواز
  •  مدیر امور اداری شورای اسلامی شهر اهواز در دوره چهارم
  •  مدیر حوزه معاونت مالی و اقتصادی شهرداری اهواز
 
شرح وظایف معاونت ساماندهی و برنامه ریزی مشاغل شهری
۱- تهیه و تنظیم آئین نامه های اجرایی لازم با همکاری حوزه های ذیربط در خصوص نحو ایجاد، استقرار و کنترل امور ساماندهی مشاغل مربوطه مطالعه و ارائه طرح های ساماندهی به منظور جانمایی و ساماندهی صنوف مزاحم و آلاینده
۲- پیگیری تأمین زمین مناسب با توجه به معیارهای تعیین شده جهت ساماندهی استقرار صنوف
۳- شناسایی صنوف آلاینده مطرح شده در کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ مستقر در سطح شهر به منظور تهیه بانک اطلاعات مشاغل و انتقال به سایت های ساماندهی
۴- رسیدگی به شکایت مردمی و طرح موضوع شکایات در دبیرخانه کمسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ و پیگیری برگزاری کمیسیون
۵- نظارت و بررسی تعیین صلاحیت پیمانکاران متقاضی انجام کار در سایت های ساماندهی
۶- نظارت عالیه بر اجرای پروژه های ساماندهی و عمرانی سازمان با هماهنگی معاونت فنی و عمرانی شهرداری
۷- نظارت و پیگیری تصویب نهایی طرح های ساماندهی در مراجع ذیصلاح
۸- بررسی و بکارگیری رویکردها و روش های نوین کاری برای انجام کارآمد وظایف و بهبود فعالیت ها و عملکردها
۹- بازنگری و بروزرسانی حدود اختیارات و تفویض مسئولیت ها و تعیین روابط میان کارکنان و واحدهای مختلف مجموعه تحت سرپرستی با رعایت قوانین و ضوابط
۱۰- اجرای دقیق قوانین ، آئین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوط به حوزه فعالیت
۱۱- اجرای برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت سازمان برای تحقق چشم انداز، اهداف و استراتژ های برنامه های فوق
۱۲- ارزیابی عملکرد کارکنان و مجموعه های تحت سرپرستی، شناسایی نقاط ضعف و قوت و رفع نقاط
۱۳- دانجام آن دسته از اموری که طبق ضوابط و مقررات از سوی مقام مافوق ارجاع میگردد
 
بهروز شیری