مزایده
 عنوانتوضیحاتتاریخ اصلاححجمتعداد دانلود 
واگذاری امتیاز اجاره محلهایی واقع در 1- گلستان ، میدان کارگر، 2- ملی راه خیابان فرشید 2 و 3- بلوار فنی و حرفه ای ، ضلع شمالی سوله ورزشی شهرداری واگذاری امتیاز اجاره محلهایی واقع در 1- گلستان ، میدان کارگر، 2- ملی راه خیابان فرشید 2 و 3- بلوار فنی و حرفه ای ، ضلع شمالی سوله ورزشی شهرداری موسوم به بازار روز باغچه (بازار باغچه شهرداری)1399/07/16318.89 KB13دانلود
واگذاری اجاره غرف بازارچه شهید باهنر (A)واقع در کوی باهنر برای مدت یک سالدعوتنامه شرکت در مزایده حضوری (موضوع معاملات جزء) (نوبت اول)1399/07/16416.53 KB9دانلود
واگذاری اجاره غرف بازارچه حصیر آباد واقع در بازارچه کارون (روبروی خیابان 5 و6) برای مدت یک سالدعوتنامه شرکت در مزایده حضوری (موضوع معاملات جزء) (نوبت اول)1399/07/16324.25 KB9دانلود
واگذاری امتیاز بهره برداری موقت از شب بازار واقع در فاز سه کوی ملت روبروی استخر موج دعوتنامه شرکت در مزایده حضوری1399/07/16238.79 KB10دانلود
واگذاری امتیاز بهره‌برداری موقت از ساماندهی خودروهای سواری ورودی به میدان مرکزی میوه و تره‌بار الغدیر اهواز واقع در ضلع شرقی میداندعوتنامه شرکت در مزایده حضوری1399/07/16243.25 KB10دانلود
امتیاز اجاره و بهره‌برداری موقت تعدادی از غرف بازارچه ترنج واقع در کیان‌آباددعوتنامه شرکت در مزایده حضوری (موضوع معاملات جزء) (نوبت سوم) 1399/07/16179.62 KB13دانلود
امتیاز اجاره و بهره‌برداری موقت دو باب غرفه (با سازه موقت و کانکسی) در بازارچه جوادالائمهاصلاحیه دعوتنامه شرکت در مزایده حضوری (موضوع معاملات جزء) (نوبت دوم) 1399/07/16266.46 KB10دانلود
امتیاز اجاره و بهره‌برداری موقت یک باب غرفه (با سازه موقت و کانکسی) در بازارچه جوادالائمه اصلاحیه دعوتنامه شرکت در مزایده حضوری (موضوع معاملات جزء) (نوبت اول) 1399/07/16265.38 KB9دانلود
واگذاری اجاره تعدادی از غرف الهیه واقع در شهرک الهیه  1399/06/25278.18 KB15دانلود
امتیاز اجاره و بهره‌برداری موقت یک باب غرفه (با سازه موقت و کانکسی) در بازارچه جوادالائمه 1399/06/25277.02 KB13دانلود
واگذاری حق امتیاز محل هایی در بازارچه های تحت نظارت سازمان جهت نصب، راه اندازی و بهره برداری از دستگاه خودپرداز بانکی (ATM) 1399/06/25358.22 KB10دانلود
اجاره سالن بازارچه پردیس 1399/05/191.79 MB30دانلود
واگذاری امتیاز بهره برداری موقت از سوله شماره(۲و۳) بازار کارون حصیر آباد جهت فروشگاه عرضه سبد خانوار (هایپر مارکت)  1399/03/20323.34 KB40دانلود
واگذاری اجاره غرف بازارچه کاج واقع در کوی رمضان 1399/03/20308.24 KB36دانلود
واگذاری اجاره تعدادی از غرف الهیه واقع در شهرک الهیه  1399/03/20185.18 KB32دانلود
اجاره سوله بازارچه باهنر واقع در خیابان سپاه غربی 1399/03/20230.45 KB34دانلود
امتیاز اجاره 4 باب غرفه واقع در بازارچه مرو 1398/10/09325.48 KB78دانلود
اجاره سوله بازارچه باهنر واقع در خیابان سپاه غربی 1398/09/18312.04 KB82دانلود
واگذاری اجاره تعدادی از غرف بازارچه دعبل خزایی واقع در کوی باهنر  1398/09/06303.12 KB74دانلود
واگذاری اجاره تعدادی از غرف الهیه واقع در شهرک الهیه  1398/09/06231.03 KB79دانلود
واگذاری اجاره تعدادی ازغرف بازارچه های تحت پوشش سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی برای مدت 3 سال 1398/07/24نامشخص103دانلود
بهره برداری موقت از ورودیه وسائط نقلیه میدان مرکزی میوه و تره بار الغدیر اهواز بهره برداری موقت از ورودیه وسائط نقلیه میدان مرکزی میوه و تره بار الغدیر اهواز و ساماندهی بارهای فصلی و خودروهای حامل بار سرگردان واقع درضلع شرقی و غربی میدان الغدیر1398/07/24403.15 KB86دانلود