مزایده
 عنوانتاریخ اصلاححجمتعداد دانلود 
واگذاری امتیاز اجاره و بهره برداری موقت دفتر تاکسی سرویس پردیس به همراه پارکینگ، جنب هایپر اکسین واقع در کوی پردیس(نوبت سوم)1398/03/27230.96 KB18دانلود
واگذاری امتیازسرقفلی با اخذ مال الاجاره ماهیانه یک محل جهت ایستگاه توزین (باسکول) واقع در ضلع غربی فاز دوم میدان مرکزی میوه و تره بار الغدیر اهواز1398/03/26397.68 KB20دانلود
امتیاز بهره برداری موقت از ساماندهی گاری داران واقع در میدان مرکزی میوه و تره بارالغدیر اهواز1398/03/26418.89 KB20دانلود
امتیاز بهره برداری موقت ساماندهی بارانداز بارهای فصلی و خودروهای حامل بار واقع در ضلع شمال شرقی میدان میوه و تره بار الغدیر اهواز 1398/03/26569.30 KB19دانلود
احداث، تجهیز، راه اندازی و بهره برداری موقت از پروژه های عنوان شده به منظور بــازار روز (با سازه سبک)1398/01/17352.91 KB28دانلود
احداث، تجهیز، راه اندازی و بهره برداری موقت از بارانداز مبداءو ساماندهی بارهای فصلی و خودورهای حامل بار واقع در ضلع شمال شرقی میدان الغدیر 1398/01/17462.11 KB27دانلود
احداث، تجهیز، راه اندازی و بهره برداری موقت از پارکینگ وانت بارهای واقع در ضلع جنوب شرقی میدان الغدیر 1398/01/17328.49 KB29دانلود
بهره برداری موقت از سالن بازارچه کیانشهر واقع در کوی کیانشهر جنب منطقه دو شهرداری اهواز - نوبت سوم1397/12/20468.67 KB39دانلود
بهره برداری موقت از سالن بازارچه کیانشهر واقع در کوی کیانشهر جنب منطقه دو شهرداری اهواز 1397/12/06496.38 KB38دانلود
واگذاری امتیاز سرقفلی با اخذ مال الاجاره ماهیانه یک محل جهت ایستگاه توزین (باسکول) واقع در ضلع غربی فاز دوم میدان مرکزی میوه و تره بار الغدیر اهواز 1397/12/06445.40 KB38دانلود
طراحی، احداث، تجهیز، راه اندازی و بهره برداری موقت از پروژه ها به منظور بــازار روز1397/12/06404.49 KB35دانلود
طراحی، احداث، تجهیز، راه اندازی و بهره برداری موقت از قطعه زمینی واقع در کوی مهاجرین بلوار فرشید ۲ به منظور بــازار روز1397/10/08477.39 KB48دانلود
طراحی، احداث، تجهیز، راه اندازی و بهره برداری موقت از قطعه زمینی واقع در بهارستان روبروی تالار تیراژه به منظور بــازار روز1397/10/08477.05 KB46دانلود
طراحی، احداث، تجهیز، راه اندازی و بهره برداری موقت از قطعه زمینی واقع در شهرک الهـیـه به منظور بــازار روز1397/10/08477.56 KB45دانلود
بهره برداری موقت از ورودیه وسائط نقلیه میدان مرکزی میوه و تره بار الغدیر1397/08/23456.92 KB66دانلود
واگذاری امتیاز اجاره و بهره برداری موقت دفتر تاکسی سرویس پردیس جنب هایپر اکسین واقع در کوی پردیس1397/08/20305.58 KB54دانلود