مزایده
 عنوانتوضیحاتتاریخ اصلاححجمتعداد دانلود 
واگذاری امتیاز بهره برداری موقت از سوله شماره(۲و۳) بازار کارون حصیر آباد جهت فروشگاه عرضه سبد خانوار (هایپر مارکت)  1399/03/20323.34 KB7دانلود
واگذاری اجاره غرف بازارچه کاج واقع در کوی رمضان 1399/03/20308.24 KB7دانلود
واگذاری اجاره تعدادی از غرف الهیه واقع در شهرک الهیه  1399/03/20185.18 KB7دانلود
اجاره سوله بازارچه باهنر واقع در خیابان سپاه غربی 1399/03/20230.45 KB6دانلود
امتیاز اجاره 4 باب غرفه واقع در بازارچه مرو 1398/10/09325.48 KB47دانلود
اجاره سوله بازارچه باهنر واقع در خیابان سپاه غربی 1398/09/18312.04 KB50دانلود
واگذاری اجاره تعدادی از غرف بازارچه دعبل خزایی واقع در کوی باهنر  1398/09/06303.12 KB40دانلود
واگذاری اجاره تعدادی از غرف الهیه واقع در شهرک الهیه  1398/09/06231.03 KB47دانلود
واگذاری اجاره تعدادی ازغرف بازارچه های تحت پوشش سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی برای مدت 3 سال 1398/07/24نامشخص65دانلود
بهره برداری موقت از ورودیه وسائط نقلیه میدان مرکزی میوه و تره بار الغدیر اهواز بهره برداری موقت از ورودیه وسائط نقلیه میدان مرکزی میوه و تره بار الغدیر اهواز و ساماندهی بارهای فصلی و خودروهای حامل بار سرگردان واقع درضلع شرقی و غربی میدان الغدیر1398/07/24403.15 KB54دانلود
واگذاری امتیاز اجاره و بهره برداری موقت دفتر تاکسی سرویس پردیس به همراه پارکینگ، جنب هایپر اکسین واقع در کوی پردیس(نوبت سوم) 1398/03/27230.96 KB63دانلود
واگذاری امتیازسرقفلی با اخذ مال الاجاره ماهیانه یک محل جهت ایستگاه توزین (باسکول) واقع در ضلع غربی فاز دوم میدان مرکزی میوه و تره بار الغدیر اهواز 1398/03/26397.68 KB79دانلود
امتیاز بهره برداری موقت از ساماندهی گاری داران واقع در میدان مرکزی میوه و تره بارالغدیر اهواز 1398/03/26418.89 KB72دانلود
امتیاز بهره برداری موقت ساماندهی بارانداز بارهای فصلی و خودروهای حامل بار واقع در ضلع شمال شرقی میدان میوه و تره بار الغدیر اهواز  1398/03/26569.30 KB67دانلود
احداث، تجهیز، راه اندازی و بهره برداری موقت از پروژه های عنوان شده به منظور بــازار روز (با سازه سبک) 1398/01/17352.91 KB85دانلود
احداث، تجهیز، راه اندازی و بهره برداری موقت از بارانداز مبداءو ساماندهی بارهای فصلی و خودورهای حامل بار واقع در ضلع شمال شرقی میدان الغدیر  1398/01/17462.11 KB71دانلود
احداث، تجهیز، راه اندازی و بهره برداری موقت از پارکینگ وانت بارهای واقع در ضلع جنوب شرقی میدان الغدیر  1398/01/17328.49 KB85دانلود
بهره برداری موقت از سالن بازارچه کیانشهر واقع در کوی کیانشهر جنب منطقه دو شهرداری اهواز - نوبت سوم 1397/12/20468.67 KB95دانلود
بهره برداری موقت از سالن بازارچه کیانشهر واقع در کوی کیانشهر جنب منطقه دو شهرداری اهواز  1397/12/06496.38 KB82دانلود
واگذاری امتیاز سرقفلی با اخذ مال الاجاره ماهیانه یک محل جهت ایستگاه توزین (باسکول) واقع در ضلع غربی فاز دوم میدان مرکزی میوه و تره بار الغدیر اهواز  1397/12/06445.40 KB78دانلود
طراحی، احداث، تجهیز، راه اندازی و بهره برداری موقت از پروژه ها به منظور بــازار روز 1397/12/06404.49 KB85دانلود
طراحی، احداث، تجهیز، راه اندازی و بهره برداری موقت از قطعه زمینی واقع در کوی مهاجرین بلوار فرشید ۲ به منظور بــازار روز 1397/10/08477.39 KB98دانلود
طراحی، احداث، تجهیز، راه اندازی و بهره برداری موقت از قطعه زمینی واقع در بهارستان روبروی تالار تیراژه به منظور بــازار روز 1397/10/08477.05 KB129دانلود
طراحی، احداث، تجهیز، راه اندازی و بهره برداری موقت از قطعه زمینی واقع در شهرک الهـیـه به منظور بــازار روز 1397/10/08477.56 KB85دانلود
بهره برداری موقت از ورودیه وسائط نقلیه میدان مرکزی میوه و تره بار الغدیرساماندهی بارهای فصلی و خودروهای حامل بار سرگردان واقع در ضلع شرقی میدان ساماندهی بارهای فصلی و خودروهای حامل بار سرگردان واقع در ضلع غربی میدان الغدیر1397/08/23456.92 KB113دانلود
واگذاری امتیاز اجاره و بهره برداری موقت دفتر تاکسی سرویس پردیس جنب هایپر اکسین واقع در کوی پردیس 1397/08/20305.58 KB104دانلود