طراحی سایت

 دفتر مرکزی سازمان:

نشانی: اهواز پیچ میدان، روبروی میدان بار فروشان سابق، سازمان میادین فرآورده های کشاورزی و ساماندهی مشاغل شهری

تلفن: 14  - 2268711(0611)

فاکس: 2268710(0611)

ایمیل: mayadin@ahwaz.ir

میدان مرکزی:

نشانی: بلوار پدافند، بعد از پدافند هوایی، میدان میوه و تره بار الغدیر

تلفن: 3365448-3365421(0611)

 

ارتباط با ما

اطلاعات تماس شما

بازخورد شما