طراحی سایت
درباره معاونت
شرح وظایف
سوابق کاری
نمودار سازمانی معاونت

 

معرفی معاون ساماندهی
نام: مهدی
نام خانوادگی: محمد پور

سوابق تحصیلی:
  • کارشناسی معماری
سوابق اجرایی:
  • کارمند حراست منطقه دو
  • مدیر ناحیه دو و چهار منطقه دو خدمات شهری
  • مسئول سامانه ۱۳۷ منطقه دو