ﺳﻪشنبه, 25 مرداد,1401
 
شرح وظایف
  • پیگیری و وصول درآمدهای سازمان
  • اعلام گزارش وصولی سازمان
  • ثبت فیش های درآمد از طریق حسابداری
  • اخذ چکها به همکاران که اقساط می شوند
  • وصول چکها به همکاران در سررسید
  • پیکیری مطالبات سازمان با بابت اجاره و سرقفلی
  • تهیه و تنظیم صورتهای مالی
  • تهیه و تنظیم بودجه سازمان
  • تهیه و تنظیم تفریغ سازمان