شنبه, 11 آذر,1402
 
شرح وظایف

مسئول درآمد: مهتا غلامی نیا

مدرک تحصیلی: کارشناسی گیاه پزشکی

سوابق اجرایی:

85-90 مسئول آموزش فاوا

90-1401 مدیریت درآمد سازمان فاوا

 

وظایف امور درآمد

  • پیگیری و وصول درآمدهای سازمان
  • اعلام گزارش وصولی سازمان
  • ثبت فیش های درآمد از طریق حسابداری
  • اخذ چکها به همکاران که اقساط می شوند
  • وصول چکها به همکاران در سررسید
  • پیکیری مطالبات سازمان با بابت اجاره و سرقفلی
  • تهیه و تنظیم صورتهای مالی
  • تهیه و تنظیم بودجه سازمان
  • تهیه و تنظیم تفریغ سازمان