جمعه, 29 تیر,1403
 
معرفی معاون بهره برداری

نام: امیرحسین

نام خانوادگی: حکمت

سوابق تحصیلی:

  • لیسانس عمران

سوابق اجرایی:

  • سال ۸۳-۸۱ پروژه شیرین شهر اهواز شرکت ساختمانی دبله
  • سال ۸۶-۸۳ سازمان  آب و برق خوزستان-شرکت نصب و تعمیرات نیروگاه های آب خوزستان- معون کارگاه تصفیه خانه آب سوسنگرد و معاون کارگاه بازسازی سقف واحد ۶و۵ نیروگاه حرارتی رامین
  • سال ۸۸-۸۶ ناظر مقیم در شهرداری منطقه ۷
  • سال ۹۶-۸۸ معاون فنی و عمرانی شهرداری منطقه ۳
  • سال۹۸-۹۶ ناظر پروژه های ترافیکی شهرداری منطقه ۷

 

 
شرح وظایف

۱-برنامه ریزی و نظارت و ایجاد و احداث و توسعه ساختمان میادین و میوه و تره بار، سردخانه ها و انبارها و صنایع و تاسیسات جنبی میدان مرکزی با هماهنگی معاونت های مربوطه شهرداری

۲-حفظ، نگهداری و تعمیرساختمان‌ها، تاسیسات‌ و تجهیزات میدان ها و باازارها ی روز بر اساس‌آئین نامه ها

۳-نظارت بر عملکرد میادین و بازارهای روز

۴-نظارت بر بهداشت، فضای سبز، امنیت غرفه هاو...

۵-کنترل نرخ و نظارت بر قیمت محصولات عرضه شده در میادین میوه و تره بار های روز

۶-کنترل کیفیت محصولات ارائه شده در غرفه های میدان و باازارهای تابعه و تنظیم فرم های اطلاعاتی مورد نیاز سازمان

۷-نظارت بر عملکرد کلیه پیمانکاران در حوزه های کاری مرتبط

۸-نظارت بر عملکرد کلیه مستاجران(دفاتر باربری، غرفه های تجاری و...) و بهره برداران

۹-پیگیری اخذ اجاره بهای غرفه ها