جمعه, 29 تیر,1403
 
رییس اداره بازار

نام: مسلم
نام خانوادگی: محمدی پسند


سوابق تحصیلی:

  • کارشناس عمران

سوابق اجرایی:

  • سال ۷۸ الی ۹۰ رئیس و نائب رئیس شورا و دهیاری دهستان کوت عبدالله جنگیه
  • کارپرداز سازمان میادین به مدت ۳ سال
  • سال ۸۷ مدیر بازارچه های سازمان میادین به مدت ۳ سال
  •  سال ۸۹ مسئول مشاغل غیر رسمی و مزاحم و ساماندهی دستفروشان
  • سال ۹۰ الی ۹۶ ناظر فنی پروژه‌های سازمان میادین
  • مسئول ستاد و اتحادیه و اصناف استان خوزستان
 
شرح وظایف

۱.    حفاظت از اموال بازارچه و نظارت بر کیفیت و کمیت
۲.    شناسایی قراردادهای منقضی و پیگیری
۳.    تکمیل پرونده بهره برداران فعال
۴.    اخذ اجاره بهاء غرف و مفاصا حساب بهره برداران بصورت ماهیانه
۵.    صدور اخطاریه و دعوتنامه جهت پیگیری و هماهنگی
۶.    تنظیم صورتجلسات تحویل و تحول غرف بهره برداران بازارچه
۷.    شناسایی متخلفین و پیگیری اقدامات قانونی
۸.    نظارت و بازدید مستمر میدانی از بازارچه ها
۹.    پاسخگویی به ارباب رجوع
۱۰.  جلوگیری از ایجاد سد معبر و رعایت حریم تعیین شده

 
مسلم محمدی پسند