جمعه, 29 تیر,1403
 
مسئول امور نگهداری و تعمیرات

نام: رحیم

نام خانوادگی: کریم نژاد

مدرک تحصیلی:

 • فوق دیپلم فناوری اطلاعات

سوابق اجرایی:

 • مسئول خدمات
 • کارپرداز
 • مسئول حمل و نقل
 
شرح وظایف
 • اجرای دقیق آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه
 • تهیه و طراحی نقشه های تاسیساتی مورد نیاز جهت پروژه های عمرانی و همچنین متره و برآورد تاسیسات براساس فهرست بها با استفاده از نرم افزارهای مربوطه
 • نظارت مستمر از طرحها و پروژه های در حال اجرا به منظور شناسایی مسائل و مشکلات و ارائه راهکارهای اصلاحی مناسب
 • اجرای استانداردهای تاسیساتی در فعالیت های عمرانی مجموعه و مراکز تحت سرپرستی براساس مقررات سازمان نظام مهندسی
 • تهیه و تدوین آئین نامه ها، دستورالعمل ها، استانداردها و شاخص های فنی و تاسیساتی جهت بهره برداری
 • نگهداری، تعمیر، تجهیز سیستم های تاسیساتی و نظارت بر اجرای دقیق آنها
 • پیشنهاد و برآورد بودجه مورد نیاز سالیانه جهت پروژه ها به مسئول مافوق
 • شناسایی موسسات و شرکت های تاسیساتی و تلاش در جهت بهره مندی از خدمات آنان
 • انجام امور فنی و مهندسی مربوط به نگهداری از ساختمان ها و تاسیسات ناحیه صنعتی از قبیل آب، برق، فاضلاب، آسانسور، تهیه و شوفاژ و...
 • هماهنگی با دستگاه نظارت عالیه در زمینه های تاسیسات اجرایی
 • تهیه صورت جلسات موارد تاسیساتی از قبیل برقی و مکانیکی در حال اجرا در کلیه پروژه ها
 • هماهنگی با ادارات آب ، برق ،گاز، مخابرات و مدیریت زیباسازی و تاسیسات جهت برقراری انشعابات جدید در پروژه های عمرانی
 • بررسی و اجرا در خصوص بهینه سازی انرژی در پروژه های عمرانی موجود و پروژ های در دست اجرا
 • تهیه و تدوین برنامه زمان بندی پروژه های عمرانی در بخش تاسیسات و کنترل و نظارت بر حسن اجرای آن
 • تهیه گزارشات لازم جهت ارائه به مقام مافوق
 
رحیم کریم نژاد