ﺳﻪشنبه, 25 مرداد,1401
 
مدیر میدان مرکزی میوه و تره بار الغدیر

نام: مجتبی

نام خانوادگی: شیخ زاده

مدرک تحصیلی:

  • لیسانس عمران

سوابق اجرایی:

  • مسئول کمیسیون حفاری 3
  • مسئول واحد کسب و پیشه منطقه 3
  • مسئول واحد سطوح غیرمجاز منطقه 3
  • مسئول درآمد منطقه 3
  • مسئول واحد خدمات اداری منطقه 3
  • مسئول فیزیکی حراست سازمان میادین
  • مدیر میدان الغدیر اهواز

 

 
مجتبی شیخ زاده