شنبه, 11 آذر,1402
 
مدیر میدان مرکزی میوه و تره بار الغدیر

نام: علی

نام خانوادگی: جوانمردیان

مدرک تحصیلی:

  • فوق لیسانس

سوابق اجرایی:

  • معاون اجرائی سازمان اتوبوسرانی
  • مدیر حمل و نقل سازمان اتوبوسرانی
  • مسئول شهرک ها و مجتمع های صنفی سازمان ساماندهی مشاغل شهری