جمعه, 29 تیر,1403
 
مسئول امور املاک

نام: ناصر

نام خانوادگی: سودانی

مدرک تحصیلی: فوق دیپلم مدیریت صنعتی

سوابق اجرایی:

 • مسئول بازارچه ها
 • نماینده پیگیری کارهای امور اداری سازمان
 • مسئول املاک

 

 
شرح وظایف
 • پیگیری و تحویل گرفتن زمین از سازمان مسکن و شهر سازی با کاربری بازار روز .
 • پیگیری و تحویل گرفتن زمین از مناطق هشتگانه شهرداری با کاربری بازار روز وکاربری مختلط و غیره ...
 • بازدید از زمین های معرفی شده در محدوده  مناطق هشتگانه از طرف مدیریت محترم سازمان و ارائه گزارش در خصوص نوع کاربری و مالکیت آن .
 • ارتباط با املاک مرکز در خصوص وضعیت زمین هایی که این سازمان جهت احداث بازارچه از سازمان مسکن و شهر سازی تقاضا نموده است .
 • بازدید از زمین هایی که در حال احداث بازارچه میباشند و بررسی وضعیت فیزیکی آن .
 • مکان های پیشنهادی به مدیر محترم سازمان جهت احداث بازارچه و غیره ... بعد از بازدید و بررسی وضعیت کاربری و مالکیت آن
 • انتقال ثبتی و قطعی بازارچه پس از ارائه گزارش پایان کار ساخت بازارچه  مزبور توسط دفتر فنی سازمان
 • تائید زمین مربوطه  قبل از احداث هر گونه بازارچه  در مناطق هشتگانه  .
 • سایر امور محوله از سوی مقام مافوق.
 
ناصر سودانی