جمعه, 29 تیر,1403
 
مسئول امور مطالعات و برنامه ریزی ساماندهی مشاغل

نام: علی

نام خانوادگی: دغاغله

مدرک تحصیلی: فوق لیسانس-مهندسی منابع طبیعی-محیط زیست-ارزیابی و آمایش سرزمین

سوابق اجرایی:

 • بازرس بهداشت محیط- مرکز بهداشت ۱۷ شهریور
 • مسئول ایمنی و بهداشت- وزارت نیرو- سد کارون ۳ بین ایذه و شهرکرد
 • کارشناس ساماندهی صنایع و مشاغل شهری و عضو هئیت تشخیص کمیسیون بند ۲۰- شهرداری اهواز
 • مسئو ل امور مطالعات و برنامه ریزی ساماندهی مشاغل شهری
 
شرح وظایف
 • رسیدگی به شکوائیه اهالی، ادارات و سازمانهای مختلف و بازدید از محل
 • بازدید از مشاغل مزاحم شهری و تهیه گزارش کارشناس
 • رسیدگی و دادن جواب به استعلام اتحادیه های صنوف جهت تمدید و گرفتن جواز کسب جدید
 • دعوت از اعضاء کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداریها با هماهنگی دبیر کمیسیون بند ۲۰
 • تکمیل پرونده های ارسالی از مناطق(فرم بازدید،کارشناسی و فرم رأی کمیسیون) جهت طرح در کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداریها
 • ارسال آراء کمیسیون به مناطق هشتگانه شهرداری
 • بازدید از مجتمع های در حال ساخت و پیگیری حل مشکلات آنها
 • پیگیری رفع موانع مجتمع های در حال پیگیری ساخت
 • انجام مطالعات و مکانیابی مناسب جهت مجتمع های جدید
 • همگام سازی ساماندهی مناطق
 • پیگیری تشکیل جلسات با اتحادیه ها صنوف مزاحم شهری
 • هماهنگی با مجامع امور صنفی در خصوص سیاست گذاری انتقال مشاغل مزاحم به مجتمع ها
 • تعیین مزاحم و غیرمزاحم بودن مشاغل شهری
 • تشکیل و تهیه بانک اطلاعاتی مشاغل شهری
 • تهیه لایحه پیشنهادی درخصوص رفع مشکلات انتقال صنوف به خارج از شهر به شورای اسلامی شهر
 • تهیه آمار و عملکرد ماهیانه و سالیانه مدیریت ساماندهی و مشاغل شهری
 • انجام تحقیق و ارائه راهکار در خصوص رفع و کاهش آلودگی‌های محیطی صنایه و مشاغل شهری متناسب با تکنولوژی روز
 • انجام مکاتبات و هماهنگی با ادارات مختلف دولتی(سازمان محیط زیست،ادارة بهداشت،دانشگاه علوم پزشکی و سازمان بازرگانی،شهرک صنعتی)درخصوص ساماندهی مشاغل و صنایع شهری
 • برنامه ریزی جهت مدیریت مشاغل شهری
 • ارزیابی مکانهای پیشنهادی جهت ساماندهی صنوف مزاحم شهری
 
علی دغاغله