ﺳﻪشنبه, 25 مرداد,1401
 
معرفی رییس

نام: علی

نام خانوادگی: جاسمی پور

سوابق تحصیلی:

  • مهندسی شهرسازی

سوابق اجرایی:

  • مسئول دفتر مدیرکل حراست شهرداری
  • مسئول حراست سازمان آتش نشانی
  • مسئول حراست سازمان میادین
  • مسئول حراست شهرداری منطقه5
  • مسئول حراست سازمان آرامستانها
  • مشاور سازمان آرامستانها
  • مشاور شهردار منطقه4

 

 
علی جاسمی پور