جمعه, 29 تیر,1403
 
معرفی مسئول امور حقوقی و قراردادها

نام: زینب

نام خانوادگی: نوری

مدرک تحصیلی:

 • فوق لیسانس حقوق

سوابق اجرایی:

 • کارشناس قراردادها
 • سابقه اجرایی وکالت

 

 
شرح وظایف
 • تهیه و تنظیم دادخواست حقوقی
 • تقدیم دادخواست به مرجع قضایی صالح به رسیدگی و تهیه مدارک لازم
 • شرکت در جلسات دادرسی پس از تعیین وقت
 • اطلاع از حکم صادره و پیگیری اجرای حکم
 • بررسی و پاسخ به دعاوی حقوقی مطوحه له و علیه سازمان
 • بررسی و پاسخ به دعاوی کیفری
 • بررسی شرکت در جلسات رسیدگی دیوان عدالت اداری
 • رسیدگی به پرونده های موجود در مراجع اداری
 • نظارت و اقدام به صدور درخواست اجرائیه نسبت به اسناد لازم الاجرا به منظور وصول حقوقی سازمان
 • تقاضای صدور سند در مورد املاکی که تا کنون سند برای آنها صادر نگردیده
 • جمع آوری مدارک مورد نیاز در مورد املاکی که در حین اجرای تشریفات ثبتی مورد اعتراض اشخاص حقیقی و حقوقی قرار می گیرند
 • نظارت بر امور قراردادها، مناقصات و مزایده های سازمان
 
زینب نوری