ﺳﻪشنبه, 25 مرداد,1401
 
مزایده
 عنوانتوضیحاتتاریخ اصلاححجمتعداد دانلود 
واگذاری امتیاز اجاره غرف بازارچه ولایت واقع در کوی منابع طبیعی (با سازه ابنیه و موقت)دعوتنامه شرکت در مزایده حضوری (موضوع معاملات جزء)1400/12/09277.76 KB36دانلود
واگذاری امتیاز اجاره تعدادی از غرف بازارچه قدس واقع در کوی پلیس (با سازه کانکسی و موقت)دعوتنامه شرکت در مزایده حضوری (موضوع معاملات جزء)1400/12/09201.65 KB29دانلود
واگذاری امتیاز اجاره غرف (با سازه موقت) در بازارچه کانکسی عمران واقع در شهرک برق دعوتنامه شرکت در مزایده حضوری (موضوع معاملات جزء)1400/12/09236.12 KB29دانلود
واگذاری امتیاز اجاره غرف (با سازه موقت) در بازارچ سایبانی عمران واقع در شهرک برق دعوتنامه شرکت در مزایده حضوری (موضوع معاملات جزء)1400/12/09240.18 KB29دانلود
واگذاری امتیاز اجاره غرف (با سازه موقت) در بازارچه رسالت واقع در کوی رسالت دعوتنامه شرکت در مزایده حضوری (موضوع معاملات جزء)1400/12/09236.50 KB32دانلود
واگذاری امتیاز اجاره تعدادی از غرف بازارچه دعبل خزاعی واقع در کوی باهنر (با سازه سبک و موقت)دعوتنامه شرکت در مزایده حضوری (موضوع معاملات جزء)1400/12/09272.84 KB35دانلود
واگذاری امتیاز اجاره غرف بازارچه حفاری واقع در شهرک حفاری (با سازه کانکسی و موقت)دعوتنامه شرکت در مزایده حضوری (موضوع معاملات جزء)1400/12/09274.71 KB35دانلود
واگذاری امتیاز اجاره غرف بازارچه جوادالائمه واقع در میدان جوادالائمه (با سازه کانکسی و موقت)دعوتنامه شرکت در مزایده حضوری (موضوع معاملات جزء)1400/12/09286.31 KB28دانلود
واگذاری امتیاز اجاره غرف بازارچه ترنج واقع در کوی کیان‌آباد (با سازه کانکسی و موقت)دعوتنامه شرکت در مزایده حضوری (موضوع معاملات جزء)1400/12/09287.07 KB28دانلود
امتیاز بهره‌برداری موقت از ساماندهی خودروهای سواری ورودی به میدان مرکزی میوه و تره‌بار الغدیر اهوازآگهی مزایده عمومی(نوبت سوم) 1400/10/04363.01 KB46دانلود
امتیاز اجاره تعداد 28 باب غرفه در بازارچه کاج واقع درکوی رمضانآگهی مزایده عمومی (نوبت دوم)1400/09/30344.24 KB46دانلود
فروش تعدادی از ماشین آلات مستعمل و یا اسقاطی آگهی مزایده عمومی1400/08/30562.40 KB59دانلود
امتیاز اجاره تعداد28باب غرفه در بازارچه کاج واقع درکوی رمضان و امتیاز اجاره تعداد 12 باب غرفه در بازارچه باهنر واقع در کوی شهید باهنربلوار سپاه غربیآگهی مزایده عمومی (نوبت اول) 1400/08/29424.55 KB48دانلود
واگذاری امتیاز اجارة غرفه 107 بازارچه فرهنگشهر واقع در خیابان اصلی فرهنگشهردعوتنامه شرکت در مزایده حضوری (موضوع معاملات جزء) (نوبت اول) 1400/08/19147.44 KB49دانلود
واگذاری امتیاز اجاره تعدادی از غرف بازارچه ترنج واقع در کیان‌آباد (نوبت سوم)دعوتنامه شرکت در مزایده حضوری (موضوع معاملات جزء) 1400/08/19217.34 KB46دانلود
واگذاری امتیاز اجارة غرفه شماره 1 بازارچه قدس واقع در کوی پلیسدعوتنامه شرکت در مزایده حضوری (موضوع معاملات جزء) (نوبت اول) 1400/08/19139.52 KB55دانلود
امتیاز بهره برداری موقت از ورودیه وسائط نقلیه میدان مرکزی میوه و تره بارالغدیر اهواز آگهی مزایده عمومی نوبت اول1400/05/05328.75 KB71دانلود
واگذاری امتیاز بهره برداری موقت از ساماندهی خودروهای سواری ورودی به میدان مرکزی میوه و تره‌بار الغدیر اهواز واقع در ضلع شرقی میداندعوتنامه شرکت در مزایده عمومی1400/04/22291.97 KB65دانلود
واگذاری امتیاز اجاره غرف بازارچه ولایت واقع در کوی منابع طبیعی (با سازه ابنیه) دعوتنامه شرکت در مزایده حضوری (موضوع معاملات جزء) (نوبت چهارم) 1400/04/09126.74 KB80دانلود
واگذاری امتیاز اجاره یک باب غرفه در سوله شماره 4 بازارچه کارون واقع درحصیر آباد(با سازه ابنیه)دعوتنامه شرکت در مزایده حضوری (موضوع معاملات جزء) (نوبت سوم)1400/04/09139.62 KB67دانلود
واگذاری امتیاز بهره برداری موقت از ساماندهی گاری داران واقع در میدان مرکزی میوه و تره بار الغدیردعوتنامه شرکت در مزایده حضوری ( موضوع معاملات جزء)1400/03/08155.18 KB75دانلود
واگذاری امتیاز اجاره یک باب غرفه در ( به صورت سازه موقت و سبک ) به متراژ تقریبی 2*2 متر مربع واقع در اتوبان آیت الله بهبهانی روبروی ترمینال آبادان دعوتنامه شرکت در مزایده حضوری (موضوع معاملات جزء) (نوبت اول) - به منظور ساماندهی خودروهای شخصی مسیر اهواز-آبادان1400/03/08112.42 KB86دانلود
واگذاری امتیاز اجاره تعدادی از غرف بازارچه الهیه واقع در شهرک الهیهدعوتنامه شرکت در مزایده حضوری (موضوع معاملات جزء) (نوبت اول)1400/03/08166.85 KB79دانلود
واگذاری امتیاز اجاره غرف بازارچه جواد الائمه واقع در ورودی فاز 1 پادادشهر (بصورت سازه موقت) دعوتنامه شرکت در مزایده حضوری (موضوع معاملات جزء) (نوبت سوم) 1400/02/22237.45 KB84دانلود
واگذاری امتیاز اجاره غرف بازارچه ولایت واقع در کوی منابع طبیعی (با سازه ابنیه) دعوتنامه شرکت در مزایده حضوری (موضوع معاملات جزء) (نوبت سوم) 1400/02/22192.47 KB81دانلود
واگذاری امتیاز اجاره تعدادی از غرف بازارچه ترنج واقع در کیان‌آباد دعوتنامه شرکت در مزایده حضوری (موضوع معاملات جزء) (نوبت دوم)1400/02/18213.12 KB77دانلود
اجاره سوله بازارچه کیانشهر آگهی مزایده عمومی نوبت سوم1400/02/05428.74 KB87دانلود
واگذاری امتیاز اجاره یک باب غرفه در سوله شماره 4 بازارچه کارون واقع درحصیر آباد( با سازه ابنیه )دعوتنامه شرکت در مزایده حضوری (موضوع معاملات جزء) (نوبت دوم)1400/01/30177.59 KB77دانلود
امتیاز اجاره و بهره‌برداری موقت تعدادی از غرف (با سازه موقت از جنس ساندویچ پنل) در بازارچه دعبل خزاعیدعوتنامه شرکت در مزایده حضوری (موضوع معاملات جزء)1400/01/29189.67 KB88دانلود
فروش تعدادی از ماشین آلات مستعمل و یا اسقاطی 1399/12/25580.49 KB100دانلود
واگذاری امتیاز اجاره غرف بازارچه ولایت واقع در کوی منابع طبیعی (با سازه ابنیه) دعوتنامه شرکت در مزایده حضوری (موضوع معاملات جزء) (نوبت دوم) 1399/11/28192.47 KB88دانلود
واگذاری امتیاز اجاره غرف بازارچه جواد الائمه واقع در ورودی فاز 1 پادادشهر (بصورت سازه موقت) دعوتنامه شرکت در مزایده حضوری (موضوع معاملات جزء) (نوبت دوم) 1399/11/28234.87 KB89دانلود
واگذاری امتیاز اجاره غرف بازارچه سایبانی عمران واقع در کوی شهرک برق (بصورت سازه موقت)دعوتنامه شرکت در مزایده حضوری (موضوع معاملات جزء) (نوبت اول)1399/11/25161.50 KB90دانلود
اجاره سوله بازارچه کیانشهر 1399/11/25266.51 KB93دانلود
واگذاری امتیاز اجاره محلهایی واقع در 1- گلستان ، میدان کارگر، 2- ملی راه خیابان فرشید 2 و 3- بلوار فنی و حرفه ای ، ضلع شمالی سوله ورزشی شهرداری واگذاری امتیاز اجاره محلهایی واقع در 1- گلستان ، میدان کارگر، 2- ملی راه خیابان فرشید 2 و 3- بلوار فنی و حرفه ای ، ضلع شمالی سوله ورزشی شهرداری موسوم به بازار روز باغچه (بازار باغچه شهرداری)1399/07/16318.89 KB112دانلود
واگذاری اجاره غرف بازارچه شهید باهنر (A)واقع در کوی باهنر برای مدت یک سالدعوتنامه شرکت در مزایده حضوری (موضوع معاملات جزء) (نوبت اول)1399/07/16416.53 KB115دانلود
واگذاری اجاره غرف بازارچه حصیر آباد واقع در بازارچه کارون (روبروی خیابان 5 و6) برای مدت یک سالدعوتنامه شرکت در مزایده حضوری (موضوع معاملات جزء) (نوبت اول)1399/07/16324.25 KB103دانلود
واگذاری امتیاز بهره برداری موقت از شب بازار واقع در فاز سه کوی ملت روبروی استخر موج دعوتنامه شرکت در مزایده حضوری1399/07/16238.79 KB102دانلود
واگذاری امتیاز بهره‌برداری موقت از ساماندهی خودروهای سواری ورودی به میدان مرکزی میوه و تره‌بار الغدیر اهواز واقع در ضلع شرقی میداندعوتنامه شرکت در مزایده حضوری1399/07/16243.25 KB105دانلود
امتیاز اجاره و بهره‌برداری موقت تعدادی از غرف بازارچه ترنج واقع در کیان‌آباددعوتنامه شرکت در مزایده حضوری (موضوع معاملات جزء) (نوبت سوم) 1399/07/16179.62 KB107دانلود
امتیاز اجاره و بهره‌برداری موقت دو باب غرفه (با سازه موقت و کانکسی) در بازارچه جوادالائمهاصلاحیه دعوتنامه شرکت در مزایده حضوری (موضوع معاملات جزء) (نوبت دوم) 1399/07/16266.46 KB96دانلود
امتیاز اجاره و بهره‌برداری موقت یک باب غرفه (با سازه موقت و کانکسی) در بازارچه جوادالائمه اصلاحیه دعوتنامه شرکت در مزایده حضوری (موضوع معاملات جزء) (نوبت اول) 1399/07/16265.38 KB102دانلود
واگذاری اجاره تعدادی از غرف الهیه واقع در شهرک الهیه  1399/06/25278.18 KB113دانلود
امتیاز اجاره و بهره‌برداری موقت یک باب غرفه (با سازه موقت و کانکسی) در بازارچه جوادالائمه 1399/06/25277.02 KB106دانلود
واگذاری حق امتیاز محل هایی در بازارچه های تحت نظارت سازمان جهت نصب، راه اندازی و بهره برداری از دستگاه خودپرداز بانکی (ATM) 1399/06/25358.22 KB106دانلود
اجاره سالن بازارچه پردیس 1399/05/191.79 MB123دانلود
واگذاری امتیاز بهره برداری موقت از سوله شماره(۲و۳) بازار کارون حصیر آباد جهت فروشگاه عرضه سبد خانوار (هایپر مارکت)  1399/03/20323.34 KB137دانلود
واگذاری اجاره غرف بازارچه کاج واقع در کوی رمضان 1399/03/20308.24 KB130دانلود
واگذاری اجاره تعدادی از غرف الهیه واقع در شهرک الهیه  1399/03/20185.18 KB126دانلود
اجاره سوله بازارچه باهنر واقع در خیابان سپاه غربی 1399/03/20230.45 KB131دانلود
امتیاز اجاره 4 باب غرفه واقع در بازارچه مرو 1398/10/09325.48 KB174دانلود
اجاره سوله بازارچه باهنر واقع در خیابان سپاه غربی 1398/09/18312.04 KB182دانلود
واگذاری اجاره تعدادی از غرف بازارچه دعبل خزایی واقع در کوی باهنر  1398/09/06303.12 KB174دانلود
واگذاری اجاره تعدادی از غرف الهیه واقع در شهرک الهیه  1398/09/06231.03 KB178دانلود
واگذاری اجاره تعدادی ازغرف بازارچه های تحت پوشش سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی برای مدت 3 سال 1398/07/24نامشخص206دانلود
بهره برداری موقت از ورودیه وسائط نقلیه میدان مرکزی میوه و تره بار الغدیر اهواز بهره برداری موقت از ورودیه وسائط نقلیه میدان مرکزی میوه و تره بار الغدیر اهواز و ساماندهی بارهای فصلی و خودروهای حامل بار سرگردان واقع درضلع شرقی و غربی میدان الغدیر1398/07/24403.15 KB181دانلود