جمعه, 29 تیر,1403
 
مزایده
 عنوانتوضیحاتتاریخ اصلاححجمتعداد دانلود 
مزایده واگذاری اجاره امتیاز تعدادی از غرف بازارچه های تحت نظارت 1403/03/27291.72 KB24دانلود
آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای نوبت سوم 1403/02/08309.22 KB39دانلود
آگهی مزایده واگذاری امتیاز اجاره تعدادی از غرف واقع در سوله های تحت نظارت سازمان میادین 1402/12/20167.16 KB44دانلود
مزایده کرامت- اسفند1402 1402/12/0862.00 KB45دانلود
آگهی مزایده عمومی واگذاری امتیاز اجاره تعدادی از سوله ها 1402/10/30309.24 KB53دانلود
آگهی مزایده عمومی غرف بازارچه 1402/10/16124.37 KB57دانلود
آگهی مزایده عمومی ورودی میدان (1) 1402/08/22115.98 KB69دانلود
امتیاز بهره برداری موقت از ورودیه وسائط نقلیه میدان مرکزی میوه و تررهبارالغردیر اهواز و محل بارگیری خودروهای بارهای فصلی ضلع غربری 1402/08/03456.00 KB53دانلود
آگهی مزایده عمومی واگذاری غرف بازارچه کوی طاهر14021402/06/18191.93 KB84دانلود
مزایده عمومی بازارچه های تحت تصدی سازمان میادینآگهی مزایده عمومی1402/05/290.06 KB148دانلود
امتیاز بهره بردرای موقت از بازار روز غدیر واقع در منطقه ششآگهی مزایده عمومی (نوبت اول)1401/11/05280.53 KB130دانلود
امتیاز بهره برداری موقت از بازار روز صدف واقع در منطقه یک - خیابان ادهمآگهی مزایده عمومی (نوبت اول)1401/11/05275.51 KB97دانلود
امتیاز بهرهبرداری موقت از ساماندهی خودروهای سواری ورودی به میدان مرکزی میوه و ترهبار الغدیر اهواز واقع در ضلع شرقی میدانآگهی مزایده عمومی (نوبت اول)1401/11/05490.26 KB101دانلود
واگذاری امتیاز اجاره دو قطعه زمین واقع در بازارچه الهیه جهت احداث سردخانه و عرضه مستقیم میوه و تره بارآگهی مزایده عمومی (نوبت اول)1401/10/132.41 MB104دانلود
امتیاز بهره‌برداری موقت از ساماندهی خودروهای سواری ورودی به میدان مرکزی میوه و تره‌بار الغدیر اهواز واقع در ضلع شرقی میدان آگهی مزایده عمومی (نوبت اول)1401/09/15462.79 KB99دانلود
واگذاری امتیاز بهره برداری موقت از ساماندهی گاری داران واقع در میدان مرکزی میوه و تره بار الغدیردعوتنامه شرکت در مزایده حضوری ( موضوع معاملات جزء) (نوبت اول )1401/07/24248.34 KB117دانلود
و اگذاری امتیاز بهره برداری موقت تعدادی از غرف بازارچه های تحت اختیار دعوتنامه شرکت در مزایده حضوری (موضوع معاملات جزء)1401/07/02311.11 KB151دانلود
امتیاز بهره برداری موقت از ورودیه وسائط نقلیه میدان مرکزی میوه و تره¬بارالغدیر اهواز و محل بارگیری خودروهای بارهای فصلی ضلع غربی آگهی مزایده عمومی (نوبت اول)1401/07/02517.96 KB120دانلود
واگذاری امتیاز اجاره غرف بازارچه ولایت واقع در کوی منابع طبیعی (با سازه ابنیه و موقت)دعوتنامه شرکت در مزایده حضوری (موضوع معاملات جزء)1400/12/09277.76 KB170دانلود
واگذاری امتیاز اجاره تعدادی از غرف بازارچه قدس واقع در کوی پلیس (با سازه کانکسی و موقت)دعوتنامه شرکت در مزایده حضوری (موضوع معاملات جزء)1400/12/09201.65 KB167دانلود
واگذاری امتیاز اجاره غرف (با سازه موقت) در بازارچه کانکسی عمران واقع در شهرک برق دعوتنامه شرکت در مزایده حضوری (موضوع معاملات جزء)1400/12/09236.12 KB170دانلود
واگذاری امتیاز اجاره غرف (با سازه موقت) در بازارچ سایبانی عمران واقع در شهرک برق دعوتنامه شرکت در مزایده حضوری (موضوع معاملات جزء)1400/12/09240.18 KB138دانلود
واگذاری امتیاز اجاره غرف (با سازه موقت) در بازارچه رسالت واقع در کوی رسالت دعوتنامه شرکت در مزایده حضوری (موضوع معاملات جزء)1400/12/09236.50 KB165دانلود
واگذاری امتیاز اجاره تعدادی از غرف بازارچه دعبل خزاعی واقع در کوی باهنر (با سازه سبک و موقت)دعوتنامه شرکت در مزایده حضوری (موضوع معاملات جزء)1400/12/09272.84 KB166دانلود
واگذاری امتیاز اجاره غرف بازارچه حفاری واقع در شهرک حفاری (با سازه کانکسی و موقت)دعوتنامه شرکت در مزایده حضوری (موضوع معاملات جزء)1400/12/09274.71 KB166دانلود
واگذاری امتیاز اجاره غرف بازارچه جوادالائمه واقع در میدان جوادالائمه (با سازه کانکسی و موقت)دعوتنامه شرکت در مزایده حضوری (موضوع معاملات جزء)1400/12/09286.31 KB157دانلود
واگذاری امتیاز اجاره غرف بازارچه ترنج واقع در کوی کیان‌آباد (با سازه کانکسی و موقت)دعوتنامه شرکت در مزایده حضوری (موضوع معاملات جزء)1400/12/09287.07 KB141دانلود
امتیاز بهره‌برداری موقت از ساماندهی خودروهای سواری ورودی به میدان مرکزی میوه و تره‌بار الغدیر اهوازآگهی مزایده عمومی(نوبت سوم) 1400/10/04363.01 KB160دانلود
امتیاز اجاره تعداد 28 باب غرفه در بازارچه کاج واقع درکوی رمضانآگهی مزایده عمومی (نوبت دوم)1400/09/30344.24 KB158دانلود
فروش تعدادی از ماشین آلات مستعمل و یا اسقاطی آگهی مزایده عمومی1400/08/30562.40 KB228دانلود
امتیاز اجاره تعداد28باب غرفه در بازارچه کاج واقع درکوی رمضان و امتیاز اجاره تعداد 12 باب غرفه در بازارچه باهنر واقع در کوی شهید باهنربلوار سپاه غربیآگهی مزایده عمومی (نوبت اول) 1400/08/29424.55 KB181دانلود
واگذاری امتیاز اجارة غرفه 107 بازارچه فرهنگشهر واقع در خیابان اصلی فرهنگشهردعوتنامه شرکت در مزایده حضوری (موضوع معاملات جزء) (نوبت اول) 1400/08/19147.44 KB166دانلود
واگذاری امتیاز اجاره تعدادی از غرف بازارچه ترنج واقع در کیان‌آباد (نوبت سوم)دعوتنامه شرکت در مزایده حضوری (موضوع معاملات جزء) 1400/08/19217.34 KB159دانلود
واگذاری امتیاز اجارة غرفه شماره 1 بازارچه قدس واقع در کوی پلیسدعوتنامه شرکت در مزایده حضوری (موضوع معاملات جزء) (نوبت اول) 1400/08/19139.52 KB173دانلود
امتیاز بهره برداری موقت از ورودیه وسائط نقلیه میدان مرکزی میوه و تره بارالغدیر اهواز آگهی مزایده عمومی نوبت اول1400/05/05328.75 KB191دانلود
واگذاری امتیاز بهره برداری موقت از ساماندهی خودروهای سواری ورودی به میدان مرکزی میوه و تره‌بار الغدیر اهواز واقع در ضلع شرقی میداندعوتنامه شرکت در مزایده عمومی1400/04/22291.97 KB190دانلود
واگذاری امتیاز اجاره غرف بازارچه ولایت واقع در کوی منابع طبیعی (با سازه ابنیه) دعوتنامه شرکت در مزایده حضوری (موضوع معاملات جزء) (نوبت چهارم) 1400/04/09126.74 KB194دانلود
واگذاری امتیاز اجاره یک باب غرفه در سوله شماره 4 بازارچه کارون واقع درحصیر آباد(با سازه ابنیه)دعوتنامه شرکت در مزایده حضوری (موضوع معاملات جزء) (نوبت سوم)1400/04/09139.62 KB177دانلود
واگذاری امتیاز بهره برداری موقت از ساماندهی گاری داران واقع در میدان مرکزی میوه و تره بار الغدیردعوتنامه شرکت در مزایده حضوری ( موضوع معاملات جزء)1400/03/08155.18 KB194دانلود
واگذاری امتیاز اجاره یک باب غرفه در ( به صورت سازه موقت و سبک ) به متراژ تقریبی 2*2 متر مربع واقع در اتوبان آیت الله بهبهانی روبروی ترمینال آبادان دعوتنامه شرکت در مزایده حضوری (موضوع معاملات جزء) (نوبت اول) - به منظور ساماندهی خودروهای شخصی مسیر اهواز-آبادان1400/03/08112.42 KB209دانلود
واگذاری امتیاز اجاره تعدادی از غرف بازارچه الهیه واقع در شهرک الهیهدعوتنامه شرکت در مزایده حضوری (موضوع معاملات جزء) (نوبت اول)1400/03/08166.85 KB189دانلود
واگذاری امتیاز اجاره غرف بازارچه جواد الائمه واقع در ورودی فاز 1 پادادشهر (بصورت سازه موقت) دعوتنامه شرکت در مزایده حضوری (موضوع معاملات جزء) (نوبت سوم) 1400/02/22237.45 KB218دانلود
واگذاری امتیاز اجاره غرف بازارچه ولایت واقع در کوی منابع طبیعی (با سازه ابنیه) دعوتنامه شرکت در مزایده حضوری (موضوع معاملات جزء) (نوبت سوم) 1400/02/22192.47 KB202دانلود
واگذاری امتیاز اجاره تعدادی از غرف بازارچه ترنج واقع در کیان‌آباد دعوتنامه شرکت در مزایده حضوری (موضوع معاملات جزء) (نوبت دوم)1400/02/18213.12 KB199دانلود
اجاره سوله بازارچه کیانشهر آگهی مزایده عمومی نوبت سوم1400/02/05428.74 KB248دانلود
واگذاری امتیاز اجاره یک باب غرفه در سوله شماره 4 بازارچه کارون واقع درحصیر آباد( با سازه ابنیه )دعوتنامه شرکت در مزایده حضوری (موضوع معاملات جزء) (نوبت دوم)1400/01/30177.59 KB196دانلود
امتیاز اجاره و بهره‌برداری موقت تعدادی از غرف (با سازه موقت از جنس ساندویچ پنل) در بازارچه دعبل خزاعیدعوتنامه شرکت در مزایده حضوری (موضوع معاملات جزء)1400/01/29189.67 KB215دانلود
فروش تعدادی از ماشین آلات مستعمل و یا اسقاطی 1399/12/25580.49 KB231دانلود
واگذاری امتیاز اجاره غرف بازارچه ولایت واقع در کوی منابع طبیعی (با سازه ابنیه) دعوتنامه شرکت در مزایده حضوری (موضوع معاملات جزء) (نوبت دوم) 1399/11/28192.47 KB192دانلود
واگذاری امتیاز اجاره غرف بازارچه جواد الائمه واقع در ورودی فاز 1 پادادشهر (بصورت سازه موقت) دعوتنامه شرکت در مزایده حضوری (موضوع معاملات جزء) (نوبت دوم) 1399/11/28234.87 KB214دانلود
واگذاری امتیاز اجاره غرف بازارچه سایبانی عمران واقع در کوی شهرک برق (بصورت سازه موقت)دعوتنامه شرکت در مزایده حضوری (موضوع معاملات جزء) (نوبت اول)1399/11/25161.50 KB212دانلود
اجاره سوله بازارچه کیانشهر 1399/11/25266.51 KB217دانلود
واگذاری امتیاز اجاره محلهایی واقع در 1- گلستان ، میدان کارگر، 2- ملی راه خیابان فرشید 2 و 3- بلوار فنی و حرفه ای ، ضلع شمالی سوله ورزشی شهرداری واگذاری امتیاز اجاره محلهایی واقع در 1- گلستان ، میدان کارگر، 2- ملی راه خیابان فرشید 2 و 3- بلوار فنی و حرفه ای ، ضلع شمالی سوله ورزشی شهرداری موسوم به بازار روز باغچه (بازار باغچه شهرداری)1399/07/16318.89 KB231دانلود
واگذاری اجاره غرف بازارچه شهید باهنر (A)واقع در کوی باهنر برای مدت یک سالدعوتنامه شرکت در مزایده حضوری (موضوع معاملات جزء) (نوبت اول)1399/07/16416.53 KB224دانلود
واگذاری اجاره غرف بازارچه حصیر آباد واقع در بازارچه کارون (روبروی خیابان 5 و6) برای مدت یک سالدعوتنامه شرکت در مزایده حضوری (موضوع معاملات جزء) (نوبت اول)1399/07/16324.25 KB223دانلود
واگذاری امتیاز بهره برداری موقت از شب بازار واقع در فاز سه کوی ملت روبروی استخر موج دعوتنامه شرکت در مزایده حضوری1399/07/16238.79 KB228دانلود
واگذاری امتیاز بهره‌برداری موقت از ساماندهی خودروهای سواری ورودی به میدان مرکزی میوه و تره‌بار الغدیر اهواز واقع در ضلع شرقی میداندعوتنامه شرکت در مزایده حضوری1399/07/16243.25 KB221دانلود
امتیاز اجاره و بهره‌برداری موقت تعدادی از غرف بازارچه ترنج واقع در کیان‌آباددعوتنامه شرکت در مزایده حضوری (موضوع معاملات جزء) (نوبت سوم) 1399/07/16179.62 KB226دانلود
امتیاز اجاره و بهره‌برداری موقت دو باب غرفه (با سازه موقت و کانکسی) در بازارچه جوادالائمهاصلاحیه دعوتنامه شرکت در مزایده حضوری (موضوع معاملات جزء) (نوبت دوم) 1399/07/16266.46 KB212دانلود
امتیاز اجاره و بهره‌برداری موقت یک باب غرفه (با سازه موقت و کانکسی) در بازارچه جوادالائمه اصلاحیه دعوتنامه شرکت در مزایده حضوری (موضوع معاملات جزء) (نوبت اول) 1399/07/16265.38 KB218دانلود
واگذاری اجاره تعدادی از غرف الهیه واقع در شهرک الهیه  1399/06/25278.18 KB235دانلود
امتیاز اجاره و بهره‌برداری موقت یک باب غرفه (با سازه موقت و کانکسی) در بازارچه جوادالائمه 1399/06/25277.02 KB209دانلود
واگذاری حق امتیاز محل هایی در بازارچه های تحت نظارت سازمان جهت نصب، راه اندازی و بهره برداری از دستگاه خودپرداز بانکی (ATM) 1399/06/25358.22 KB245دانلود
اجاره سالن بازارچه پردیس 1399/05/191.79 MB238دانلود
واگذاری امتیاز بهره برداری موقت از سوله شماره(۲و۳) بازار کارون حصیر آباد جهت فروشگاه عرضه سبد خانوار (هایپر مارکت)  1399/03/20323.34 KB295دانلود
واگذاری اجاره غرف بازارچه کاج واقع در کوی رمضان 1399/03/20308.24 KB235دانلود
واگذاری اجاره تعدادی از غرف الهیه واقع در شهرک الهیه  1399/03/20185.18 KB237دانلود
اجاره سوله بازارچه باهنر واقع در خیابان سپاه غربی 1399/03/20230.45 KB262دانلود
امتیاز اجاره 4 باب غرفه واقع در بازارچه مرو 1398/10/09325.48 KB310دانلود
اجاره سوله بازارچه باهنر واقع در خیابان سپاه غربی 1398/09/18312.04 KB315دانلود
واگذاری اجاره تعدادی از غرف بازارچه دعبل خزایی واقع در کوی باهنر  1398/09/06303.12 KB287دانلود
واگذاری اجاره تعدادی از غرف الهیه واقع در شهرک الهیه  1398/09/06231.03 KB314دانلود
واگذاری اجاره تعدادی ازغرف بازارچه های تحت پوشش سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی برای مدت 3 سال 1398/07/24نامشخص332دانلود
بهره برداری موقت از ورودیه وسائط نقلیه میدان مرکزی میوه و تره بار الغدیر اهواز بهره برداری موقت از ورودیه وسائط نقلیه میدان مرکزی میوه و تره بار الغدیر اهواز و ساماندهی بارهای فصلی و خودروهای حامل بار سرگردان واقع درضلع شرقی و غربی میدان الغدیر1398/07/24403.15 KB296دانلود