جمعه, 29 تیر,1403
 
مناقصه
 عنواندسته‌بندیتاریخ اصلاححجمتعداد دانلود 
آگهی مناقصه تأمین 62 نفر نیروی انسانی  1402/09/08203.41 KB38دانلود
تأمین 62 نفر نیروی انسانی مورد نیاز جهت امور اجرایی، نظافت، نگهبانی، حفظ و نگهداری از فضای سبز و سایر امور اداری و خدماتی مرتبط با سازمان مناقصه عمومی یک مرحله ای1402/08/03202.93 KB0دانلود
تأمین 29 نفر نیروی انسانی مورد نیاز جهت امور اجرایی، نظافت، نگهبانی، حفظ و نگهداری از فضای سبز و سایر امور اداری و خدماتی مرتبط با سازمان مناقصه عمومی –یک مرحله ای (نوبت دوم)1401/08/30711.08 KB89دانلود
تأمین 33 نفر نیروی انسانی مورد نیاز جهت امور اجرایی، نظافت، نگهبانی، حفظ و نگهداری از فضای سبز و سایر امور اداری و خدماتی مرتبط با سازمان یک مرحله ای1401/07/11710.88 KB100دانلود
تأمین 33 نفر نیروی انسانی مورد نیاز جهت ،امور اجرایی، نظافت، نگهبانی، حفظ و نگهداری از فضای سبز و سایر امور اداری و خدماتی مرتبط با سازمان یک مرحله ای1400/12/01609.85 KB136دانلود
اجرای عملیات نظافت، نگهداری از فضای سبز، نگهبانی، اجرائیات و امور خدماتی و ادارییک مرحله ای1399/12/11548.10 KB188دانلود
نظافت، نگهداری از فضای سبز، نگهبانی، اجرائیات و امور خدماتی و اداری 1398/11/12760.65 KB295دانلود
طراحی و احداث تعدادی از غرف بار فروشی واقع در فضای وسط میدان مرکزی میوه وتره بار الغدیر اهواز 1398/01/17662.68 KB366دانلود
تکمیل غرف و محوطه سازی بازارچه ملاشیه 1397/08/20726.12 KB355دانلود
آگهی مناقصه عمومی نظافت، نگهداری از فضای سبز، نگهبانی، اجرائیات و امور خدماتی و اداری  1397/08/13771.73 KB381دانلود
آگهی مناقصه عمومی نظافت، نگهداری از فضای سبز، نگهبانی، اجرائیات و امور خدماتی و اداری یک مرحله ای1397/07/11682.26 KB370دانلود