جمعه, 29 تیر,1403
 
مجتمع بنکداران

شهر مجموعه ای از هم بافت های متناقض نماست که همه و همه در پی تعالی انسانند بی تردید آن گاه که عامل رفاه آدمی ،بلای جان او باشد یکی از همین تناقض ها ی شهری پدیدار می شود .مدیران کارآمد و نظام نوین مدیریت شهری می کوشد تضادها را بر طرف کرده ،نظم نمایی را در سطح شهر مستقر نمایند .امروزه تمرکز صنوف در فضاهای غیر متراکم راهکارهای درست و معتبر جهت برون رفت از مشکلات مبتلا به شهری مانند ،ترافیک مراکز شهر ،عدم زیبایی و جانمایی درست ،دسترسی آسان و کاهش هزینه هاست. مجتمع بنکداران که راهکاری متعالی و ویژه برای برون رفت شهر اهواز از تراکم وجود بنکداران در مرکز و قلب شهر اهواز است ،گامی بلند با مشارکت بخش خصوصی برای ساخت اهواز فرداست .این فرایند ،می تواند ضمن کاهش ترافیک و هزینه های مربوط به آن ،تصویر مخدوش چهره شهر را بازسازی نماید .

نام مجتمع مساحت کاربری محل اجرا ظرفیت پیشرفت فیزیکی
پیشرفت مجتمع بنکداران 4 هکتار تجاری (عمده فروشان مواد غذایی) منطقه 5 720 کارگاه 375 متری 100% امکانات اولیه
66% ساخت وساز واحدهای صنفی
 

 

 
مجتمع علامه

اسقاط فروشان

انتقال صنوف مزاحم که با ایجاد آاودگی صوتی ،بهداشت روانی شهروندان را دچار مشکل کرده و شهرنشینی را با چالش های خطرناکی روبرو می سازند یکی از وظایف اصلی مدیریت شهری کارآمد پویاست از این روست که با اهتمام سازمان میادین این مهم در آینده ای نزدیک کام شهروندان اهوازی را شیرین خواهد کرد .اسقاط فروشان پراکنده در سطح شهر نه تنها رخسار شهرمان را پریشان و نازیبا نشان می دهد بلکه برای امنیت روانی شهروندان هم مشکلاتی فرارو می آورند .آلودگی صوتی،ترافیک و نازیبایی بصری شهر بخشی از مشکلات مزبور محسوب می شوند . اميد است با تمركز اين موسسات تجاري پراكنده در مجتمع اسقاط فروشان شاهد رضایتمندی افزون شهروندان از وضعیت جانمایی صنوف باشيم .
 

نام مجتمع مساحت مجری احداث کاربری ظرفیت پیشرفت کار
اسقاط فروشان یک هکتار بخش خصوصی،سازمان عمران شهری تجاری 64 پلاک 87%