جمعه, 29 تیر,1403
 
بازارچه کوی ولایت

بازارچه کوی ولایت یکی از بازارچه هایی است که جهت تامین سبد غذایی خانوار احداث شد .این بازارچه که دارای 14 غرفه می باشد در منطقه سه شهرداری اهواز راه اندازی شده است.

 
بازار روز گلستان

سازمان ميادين فرآورده های کشاورزی و ساماندهی مشاغل شهری  با هدف توسعه بازارچه هاي محله اي و تامين رفاه ساكنين منطقه گلستان ،این بازارچه  را در قطعه زميني بمساحت 3180متر مربع و 39 مغازه در فلکه کارگر خیابان کارون نبش خیابان شمس احداث نموده است .

 
بازار روز پیروزی

در راستاي خدمت رساني مطلوب و مناسب به شهروندان اهوازي ،تمركز زدايي از مركز شهر ،كاهش سفرهاي درون شهري  بازار روز پیروزی با مساحت 1480 متر مربع  و مجموع 59 غرفه در میدان هفت جام نرگس کوی پیروزی  احداث گردیده است .

 
بازار روز فرهنگشهر

سازمان میادین در ادامه توسعه بازارچه هاي محله اي قطعه زميني به مساحت 3455 متر مربع با هدف دسترسي آسان مايحتاج روزانه ساكنين منطقه فرهنگشهر جانمايي  و احداث نمود .

 
بازار روز سعادت

بازار روز سعادت در قطعه زميني بمساحت 1500 متر مربع در منطقه فاز دو پادادشهر خیابان سعادت توسط سازمان میادین احداث گردیده است .

 
بازار روز شهید باهنر

سازمان میادین و سامان دهی مشاغل شهری بازارچه محله اي شهید باهنر را  با هدف عمران و آبادي منطقه باهنر در قطعه زميني بمساحت2300متر مربع با ايجاد 21 باب مغازه و یک سوله در بلوار معلم  احداث نموده است .

 
بازار روز کارون

بازار روز کارون در قطعه زميني بمساحت 3455 متر مربع بمنظور توسعه بازارچه هاي محله اي و ايجاد فرصت شغلي براي جوانان جوياي كار در محل حصیر آباد  جانمايي گرديد اين بازارچه داراي 23 مغازه و سه سوله می باشد .