جمعه, 29 تیر,1403
 
بازارهای سایبانی و موقت

آدرس

مساحت

نوع سازه

نام بازارچه

ردیف

سایبانی

کانکس

غرفه

سوله

ابنیه

گارگرشرقی-ورودی شهرک برق

400

15

 

 

 

 

عمران1

1

شهرک برق-خیابان4و3

200

 

10

 

 

 

عمران2

2

شهرک حفاری-جنب مسجد-منطقه3

475

 

15

 

 

 

حفاری

3

بهارستان-ورودی شهرک سپاه(الهیه)

2772

16

18

 

 

 

الهیه

4

کوی طاهر-سه راهی تپه(میدان چهاراسب)

780

 

31

 

 

 

طاهر

5

فلکه زندان-کوی پلیس

360

10

 

 

 

 

قدس

6

کوی رسالت(مخابرات)

400

 

11

 

 

 

رسالت

7

کوی فرهنگیان2-بین خیابان3و2وصال

640

 

11

 

 

 

فرهنگیان

8

کوی رمضان-خیابان10رضوان

1530

28

 

 

 

 

کاج

9

کیان آباد-نبش خیابان28

890

28

 

 

 

 

ترنج

10

فلکه جوادالائمه

210

10

4

 

 

 

جوادالائمه

11

فلکه جوادالائمه

56

 

4

 

 

 

چندمنظوره جوادالائمه

12

کوی باهنر-بلواردعبل خزائی-روبروی دادگستری

900

15

 

 

 

 

دعبل خزائی

13

پردیس-پشت مسجدفاطمه الزهرا(س)

3404

120

 

 

 

 

پردیس سایبانی

14

میدان هفت جام نرگس-کوی پیروزی

2553

 

 

 

 

57

پیروزی

15

فاز2پادادشهر-خیابان سعادت

3942

 

 

 

 

40

سعادت

16

فلکه کارگر-خیابان کارون-نبش خ شمس

3180

 

 

 

 

39

گلستان

17

فرهنگشهر-وروردی فرهنگشهر

4805

 

 

 

 

117

فرهنگشهر

18

کوی آغاجری-خیابان ولایت

1070

 

 

 

 

15

ولایت

19

حصیرآباد-خیابان کارون

562

 

 

 

 

1

فروشگاه رفاه

20

حصیرآباد-خیابان کارون

650

 

 

 

 

25

بازارچه آبزیان

21

زیتون کارمندی-بین زمزم و زمرد

845

 

 

 

 

30

کمیل

22

بلوارمعلم-سپاه شرقی

1406

 

 

 

1

23

باهنر

23

حصیرآباد-خیابان کارون

375

 

 

 

 

19

سوله حصیرآباد2

24

حصیرآباد-خیابان کارون

765

 

 

 

 

12

سوله حصیرآباد4

25

شهرک اهواز

2620

 

 

 

1

 

سوله شهرک اهواز

26

پردیس2-پشت مسجدفاطمه الزهرا(س)

2886

 

 

 

1

 

هایپراکسین

27

کیانشهر-روبروی منازل سپاه

6000

 

 

 

1

 

سوله کیانشهر

28

فاز3کوروش حدفاصله از استخرموج تا فاز2

2600

 

 

425

 

 

شب بازار

29

پردیس-خیابان گلبهار-روبروی خیابان بهشت 1

1656

60

 

 

 

 

گلبهار پردیس

30