جمعه, 29 تیر,1403
 
شب بازار کوروش

واقع در فاز3 کوروش-حد فاصله از استخر موج تا فاز 2 دارای 425غرفه به مساحت 2600 متر می باشد.

 
تصاویر شب بازار کوروش
 • تصاویر شب بازار کوروش
  Shabbazar-korosh(1)
 • تصاویر شب بازار کوروش
  Shabbazar-korosh(2)
 • تصاویر شب بازار کوروش
  Shabbazar-korosh(3)
 • تصاویر شب بازار کوروش
  Shabbazar-korosh(4)
 • تصاویر شب بازار کوروش
  Shabbazar-korosh(5)
 • تصاویر شب بازار کوروش
  Shabbazar-korosh(8)
 • تصاویر شب بازار کوروش
  Shabbazar-korosh(6)
 • تصاویر شب بازار کوروش
  Shabbazar-korosh(7)